İş Başvuru Formu

Aşağıda yer alan formu doldurarak online başvuru yapabilirsiniz.

1. Kişisel Bilgiler2. Genel Bilgiler3. Eğitim Bilgileri
4. Yabancı Dil Bilgileri5. Bilgisayar Bilgisi6. İş Tecrübeleri7. Pozisyon Bilgileri8. Diğer Bilgiler

BCC TOPLU YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ A.Ş.’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA MUVAFAKATNAME
İş başvuru formu ekinde verilen BCC TOPLU YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ A.Ş..’YE YAPILAN İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısını okudum. BCC TOPLU YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye yapmış olduğum iş başvurum esnasında alınan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin/özel nitelikli kişisel verilerimin, iş başvuru formunun ekinde tarafıma verilen BCC TOPLU YEMEK ÜRETİM HİZMETLERİ A.Ş.’ye yapılan İŞ BAŞVURULARINDA ALINAN BİLGİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME yazısında belirtilen amaçlar ve kapsam çerçevesinde alınmasına, işlenmesine, aktarılmasına, yurtdışına aktarılmasına, silinmesine, anonim hale getirilmesine ve sair surette işlenmesine ve 2 yıl müddetle muhafaza edilmesine özgür irademle açık olarak muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim